Dzisiaj jest: 9.08.2022
Imieniny: Klary, Romana, Romualda

Kościół poewangelicki Najświętszego Serca Pana Jezusa

Miejscowość:

Wzniesiony staraniem ówczesnego właściciela okolicznych dóbr, Feliksa Szołdrskiego, który 13 VIII 1778 r. podarował tutejszym ewangelikom pół włóki ziemi na terenie wsi Glinno z przeznaczeniem pod budowę świątyni i jednocześnie zobowiązał się do dostarczenia niezbędnych materiałów budowlanych. 13 II 1779 r. gmina uzyskała pozwolenie konsystorza na budowę świątyni. 07 V położono pierwszy kamień węgielny; jeszcze tego samego roku poświęcono nowy kościół. W latach 1844 – 1846, w roku 1880 i 1962 świątynię poddano tzw. odnowie. Od 1946 r. funkcjonuje jako świątynia katolicka, a od 01 VI 1981 r. pozostaje kościołem parafialnym. Orientowany, murowany, otynkowany, wniesiony z cegły i kamienia polnego. Powstał na planie krzyża greckiego o równych ramionach. Z każdego ramienia wyrasta dwuspadowy dach kryty dachówką i szczyt, z charakterystyczną dekoracją schodkową (szczyt od strony północnej odmienny, posiada pilastry o korynckich głowicach). Gzymsy między kondygnacyjne na szczytach wsparte na parzystych pilastrach. Do świątyni od strony wschodniej i zachodniej przylegają wąskie przybudówki, a w nich kruchty ze schodami prowadzącymi na empory. We wschodnim narożniku zakrystia; od strony zachodniej wejście do świątyni, które wiedzie przez kruchtę, powstałą po rozbiórce dawnej wieży (od momentu powstania przy kościele stała barokowa wieża, którą w roku 1913 strawił pożar. Wieżę odbudowano ze zmienionym kształtem i wys. zwieńczenia, ale ponieważ groziła kolejnym zawaleniem, ostatecznie została rozebrana w 1940 r.).

Wnętrze kościoła:

  • sklepienie drewniane, wykonane na wzór rozwiązań stosowanych niegdyś w okazałych świątyniach barokowych;
  • wokół rozmieszczone, typowe dla kościołów tego typu drewniane, dwukondygnacyjne empory o ściętych narożnikach w części centralnej. Na balustradach empor, wspartych na profilowanych słupach dekoracje o rokokowych motywach;
  • okna trzykondygnacyjne, zamknięte segmentowo (na zewnątrz ozdobione opaskami);
  • barokowy ołtarz główny: obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem;
  • ambona z ok. 1780 r.: ornament rokokowy, na baldachimie rzeźba Mojżesza, na korpusie herb Łodzia rodziny Szołdrskich (założyciela miasta);
  • chór muzyczny (część zach.), na nim klasycystyczny prospekt organowy z rzeźbą Dawida.


Otoczenie kościoła:

Nieopodal kościoła rośnie okazała lipa drobnolistna o obw. 470 cm – pamiętająca jeszcze czasy budowy świątyni i wytyczania Pl. Chopina.

 

Lokalizacja na mapie:

Projekt i realizacja: Agencja Reklamowa Inter Promotion | © Copyright TurystykaPNT.pl 2012

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Portal współfinansowany przez UE

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" 
- mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013